Kontakt na nás

Ing. Karol Hattas - SPS
Paňa 233
951 05 Paňa
Slovenská republika
IČO 14 111 462
0907 507 003
0905 710 328
info@umely-travnik.sk
Regionálny partner pre Východné Slovensko:
HATTECH, s.r.o.
Čsl. armády 1362/19
066 01 Humenné
0915 695 550
predaj@hattech.sk
www.hattech.sk